Flere medlemmer

Vi har allerede en del medlemmer, men vi vil have flere for at sikre en større legitimitet og et bredere engagement i arbejdet med områdets udvikling!

Arbejdsgruppen udarbejder bl.a. forslag til infomateriale, der kan bruges i hvervningen af nye medlemmer, bl.a. virksomheder, butikker, andels- og ejerforeninger, boligforeninger m.v.

Der er oprettet en mappe i google drive, som arbejdsgruppen bruger.

Oversigt over nuværende medlemmer kan ses i mappen ‘Medlemmer’
(kun adgang for bestyrelsesmedlemmer, da der er personfølsomme data).

Medlemmer:
Kamilla Høtoft, Lene Sick Ejlersen, Inge Jensen (tovholder)