11. marts 2020 - Ombygning af krydset Jægergårdsgade-Marselisborg Allé

Aarhus Kommune foretager i øjeblikket ombygning og forskønnelse af krydset ved Jægergårdsgade og Marselisborg Allé. Formålet med ombygning er primært at øge trafiksikkerheden, da andelen af bløde trafikanter på lokaliteten stiger markant disse år i takt med byudviklingen ved Frederiks Plads og i Sydhavnskvarteret. Herudover er der også et ønske om at forbedre tilgængeligheden i krydset for personer med funktionsnedsættelse samt at indføre nogle grønne elementer.

Helt konkret bliver krydset snævret ind fra den meget brede tragtform, det havde tidligere, så fodgængere får en markant smallere vejstrækning at krydse på tværs af Marselisborg Allé og svingende biler må længere ned i hastighed på grund af de strammere svingkurver i krydset. De overskydende arealer fra vejindsnævringen kan af hensyn til oversigtsforhold ikke anvendes til parkering, så her placeres i stedet træer og siddemuligheder for at forskønne krydset og bymiljøet.

Udover en indsnævring af vejprofilet bliver udmundingen af Marselisborg Allé lavet som en portoverkørsel i brosten, hvilket vil sige at de sidste 10 meter af vejprofilet frem mod Jægergårdsgade hæves op i niveau med fortovet og dermed fungerer som yderligt hastighedsdæmpende for biltrafikken ind og ud af Marselisborg Allé. Dette vil også forbedre krydsningsmulighederne for fodgængere, herunder med særlig fokus på gangbesværede. 

I tillæg til krydsombygningen etableres også endnu hævet flade som hastighedsdæmpning på Jægergårdsgade mellem Marselisborg Allé og Strandvejen i samme stil som de resterende hævede flader i resten af Jægergårdsgade mellem Marselisborg Allé og M. P. Bruuns Gade. Tanken er her ligeledes at forbedre trafiksikkerheden og krydsningsmulighederne på en vejstrækning, hvor både biltrafikken og antallet af bløde trafikanter forventes at stige fremover.

Projektet er en del af temaet Fredeliggørelse af Lokalområder fra Mobilitetsplan Aarhus Midtby, som Aarhus Byråd vedtog i foråret 2018 og som Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd sammen med Aarhus Kommune efterfølgende har afholdt en række workshops om, for at lave en oversigt over lokaliteter med behov for indsatser. Ombygning af krydset Jægergårdsgade/Marselisborg Allé er således den første af flere planlagte krydsombygninger i området, og designprincipperne herfra vil være udgangspunktet for de fremtidige projekter. Omfanget af indsatsen i et givet kryds afhænger af lokale forhold og behov, men fælles for alle krydsombygninger vil være, at der fokusere på at bringe biltrafikken ned i hastighed, forbedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter samt at begrønne eller forskønne restarealer, der ikke kan anvendes til parkering af hensyn til oversigtsforhold.