2. januar 2020 - Frederiks Allé ombygning

Ombygning af Frederiks Allé for cyklister og fodgængere.

Aarhus Kommune har i Mobilitetsplan for Aarhus Midtby beskrevet Frederiks
Allé som byens næststørste cykelkorridor.
På strækningen fra Morten Børups Gade til Harald Jensen Plads sker mange
cyklistuheld, og cyklister og fodgængere oplever gaden som meget utryg.

Byrådet har derfor afsat 10 mio. kr. i 2020 og 2021 til at udføre de nødvendige
forbedringer af sikkerhed, tryghed og kapacitet. Der skal desuden være fokus
på mulige forbedringer af fremkommeligheden for busser.

Teknik og Miljø har i nogen tid arbejdet med kortlægning af
problemstillinger og fysiske rammer på strækningen. Nu indbyder vi til en
dialog med borgere, erhverv og gadens øvrige brugere med henblik på at få
alle gode tanker og forslag på bordet.

 

Det gode samarbejde, der har været og ér mellem Teknik og Miljø og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd om Fredeliggørelsesprojektet fortsættes, og sammen inviterer vi til:

Gadevandring
Torsdag den 16/1 kl. 16-17 med start og slut på Lundings Torv.
Målet er at skabe et fælles udgangspunkt for det følgende dialogmøde.

Dialogmøde om løsninger
Mandag den 27. januar kl. 17-20 på N.J. Fjords Gade 2F (indgang fra
skolegården) i lokalet ”Sager der Samler”.

Læs mere her...