Parkering

AARHUS KOMMUNES PARKERINGSPOLITIK 2018

Parkeringspolitikken skal understøtte Byrådets overordnede visioner, så byen også i fremtiden vil være attraktiv for beboere, erhverv og besøgende. P-politikken skal udmønte og understøtte Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby.

Helt overordnet er der i en historisk bykerne ikke plads til at servicere alle de bilister, der ønsker at køre igennem byen eller at parkere i Midtbyen.
Derfor giver Mobilitetsplanen for Midtbyen retningslinjer for, hvordan der skal prioriteres mellem bilisternes umiddelbare ønsker og hensynet til at skabe en god og bæredygtig by for beboere, kunder, medarbejdere og gæster.

Læs mere...