Møder og kalender

Generalforsamling
Torsdag 23. maj

Årlig generalforsamling torsdag d. 23. maj kl. 19.00 i Fjordsgade foreningshus -> valg til bestyrelsen og indsendelse af forslag
Den årlige generalforsamling finder sted torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19 i Fjordsgade forenings- og fritidshus, N.J. Fjordsgade 2.
Vedtægterne samt referat af den stiftende generalforsamling sidste år. I vedtægterne kan ses dagsorden for generalforsamlingen, som bl.a. indeholder 'bestyrelsens beretning om året der er gået' samt 'valg af medlemmer til bestyrelsen'. Der er i dag 8 fungerende bestyrelsesmedlemmer (nogle er på valg, andre ikke, det kan ses ud af referatet) og vi kan med de nuværende vedtægter sidde ialt 9 personer i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at medlemmer fra både Langenæs og Frederiksbjerg stiller op til bestyrelsen på generalforsamlingenIndkomne forslag fra medlemmerne behandles også som et særskilt punkt. Har du forslag til et punkt, kan du sende det til bestyrelsen ved at besvare mailen her.
Indsendelse af forslag (herunder også forslag til ændringer i vedtægterne) kan ske indtil to uger før generalforsamlingen til denne mail. 
Senest en uge før generalforsamlingen vil indsendte forslag inkl. regnskab blive udsendt til alle medlemmer.

 

Åbent bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19 - 21
Marselisborgcentret, P. P. Ørums Gade 11, Bygning 8, Lokale A

Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, idet vi ønsker at inddrage alles viden, ressourcer og
engagement i udviklingen af vores lokalområde. Alle medlemmer har taleret på bestyrelsesmøderne.
Punkterne efter pausen er oftest mere bestyrelsesinterne sager. Man er velkommen til at gå i pausen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Hvilke værdier og dogmer vil vi sammen arbejde omkring i fællesrådet?
Herunder også kvalificering af:
- Hvordan træffer vi beslutninger i bestyrelsen/fællesrådet generelt?
- Hvordan laver vi høringssvar fra fællesrådet til Kommunen?
4. Bevarelse og beskyttelse af kulturmiljøer
- Hvordan tager vi bedst hånd om bygninger med høj bevaringsværdi og
væsentlige kulturmiljøer i vores kvarter? Hvad skal vi særligt fokusere på?
- Vi tager afsæt i den verserende byggesag ‘Skt. Pauls Gade 5’ og fællesrådets
udtalelse vedr. midtbyens kulturmiljøer
5. Fredeliggørelse af Frederiksbjerg - evaluering og status
- Kort evaluering af 6 workshops og dialogmøde 29.1. på Frederiksbjerg Skole
- Status for den videre ‘fredeliggørelsesproces’
6. Hvordan vil Fællesrådet bidrage til Langenæs Kulturfestival?
Forslag fra Niels Kjær fra bestyrelsen:
a) lave PR for festivallen på hjemmeside, facebook og i medlemsmails
b) lave PR for Fællesrådets arbejde under festivalen
c) arrangere en workshop for alle interesserede om visioner for Langenæs.
7. Fastsættelse af dato for Generalforsamling
- Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj.
8. Eventuelt
9. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
10. Bud på ordstyrer og referent til næste bestyrelsesmøde


  

Åbent bestyrelsesmøde
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19 - 21
Langenæskirkens sognegård, Langenæs Allé 61

Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, idet vi ønsker at inddrage alles viden, ressourcer og
engagement i udviklingen af vores lokalområde og fordi bestyrelsen ønsker at være åbne og
inddragende. Alle medlemmer har taleret på bestyrelsesmøderne. Punkterne efter pausen er oftest
mere bestyrelsesinterne sager, og man er velkommen til at gå i pausen.

Dagsorden for mødet
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Lup på Langenæs
- Hvad er Langenæserne optaget af? :-) Hvad skal vi handle på?
- Langenæs kulturfestival 2019: input til aktiviteter - hvordan bakker vi op?
4. Bygningsfredning i forhold til ‘høj bevaringsværdi’
- Hvordan tager vi bedst hånd om bygninger med høj bevaringsværdi og fine
kulturmiljøer i vores kvarter? Hvad skal vi særligt fokusere på?
5. Fortætning og byudvikling
- Fællesrådets holdning til kommunens politik om fortætning, jvf. Kommuneplan
2017 (skrives evt. ind som en del af vores lokalsamfundsbeskrivelse)
Kommuneplan 2017: https://aarhuskommuneplan2017.dk/
--- PAUSE ---
6. Hvilke værdier og dogmer vil vi sammen arbejde omkring i fællesrådet?
Herunder også:
- Hvordan træffer vi beslutninger i bestyrelsen/fællesrådet?
- Hvordan laver vi høringssvar fra fællesrådet til Kommunen?
7. Fredeliggørelse af Frederiksbjerg
- Status og evaluering på de 6 workshops og dialogmødet 29.1.
8. Ensretning af Jægergårdsgade mellem Marselisborg Allé og Spanien?
- Hvordan bliver den videre dialog- og inddragelsesproces?
9. Eventuelt
10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
11. Bud på ordstyrer og referent til næste bestyrelsesmøde

 


Åbent bestyrelsesmøde

Torsdag d. 22. November 2018 kl. 19.00-21.30
Fjordsgades Forenings- og Fritidshus, N. J. Fjordsgade 2
Mødested: aulaen i hovedbygningen, indgang fra gården

Program
Kl. 19.00-19.30: MarselisborgCentret fortæller om SPARK-projekt for området
Kl. 19.30-21.30: Åbent bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, idet vi har brug for alles viden,
ressourcer og engagement i udviklingen af vores område og fordi vi i bestyrelsen
ønsker at være så åbne som muligt. Medlemmer har ikke stemmeret på åbne
bestyrelsesmøder, men taleret i henhold til ordstyreren. Punkterne efter pausen er
mere bestyrelses-interne punkter, så man er velkommen til at gå i pausen.

Dagsorden for mødet
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Fredeliggørelse af Frederiksbjerg - kort status efter 3 workshops (5 min)
4. Beboerparkering på Frederiksbjerg og Langenæs - kort oplæg og drøftelse
5. Visuel identitet: Hvorfor? Hvordan? - oplæg v/ Kamilla
6. Kort nyt fra arbejdsgrupper, hvis der er nyt og relevant at dele?
7. Ellers noget fra nogen?
--- KORT PAUSE ---
8. Hvilke værdier og dogmer vil vi sammen arbejde efter i bestyrelsen?
Herunder også:
- Hvornår og hvordan træffer vi beslutninger i bestyrelsen?
- Hvornår og hvordan laver vi eventuelle høringssvar?
9. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden blev drøftet på sidste møde og der kom input og justeringer.
Udsendes som bilag til bestyrelsen til et sidste gennemsyn og beslutning
10. Eventuelt
11. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
12. Bud på ordstyrer og referent til næste bestyrelsesmøde


Åbent bestyrelsesmøde
Mandag d. 20. august 2018 kl. 19-21
Wilsters Gade 8, Fælleshuset (Fælleshuset er i gården, med indgang gennem porten i Wilstersgade 8)

Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, som er mere end velkomne, idet vi har brug for alles lokalviden og ressourcer. Medlemmer har ikke stemmeret på åbne bestyrelsesmøder, men taleret i henhold til ordstyreren, som vælges af bestyrelsen.

Dagsorden
- Valg af ordstyrer og referent
- Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Oplæg inkl. billedserie om Frederiksbjerg Vest v/ Hans Jeppesen (max 20 min)
   - Hvilke udfordringer, potentialer og muligheder rummer området?
- Opfølgning på nedsatte arbejdsgrupper status og input (max 40 min):
  - Baunes Plads byggeplaner på kommunens ‘projektgrund’
  - Trafik & mobilitet - kommende møde med Aarhus Kommune
  - Møde med Marselisrådet
  - Udvikling af en lokalsamfundsbeskrivelse - den videre proces
  - Medlemshvervning - udarbejdelse af materiale
- Etablering af Fællesrådets hjemmeside - de næste skridt
                                                --- KORT PAUSE ---
- Status for brug af fællesmailen gmail og google drev
   - Hans fortæller om sit arbejde med at optimere den fælles gmail
  - Hvad er vore erfaringer hver især indtil videre? Hvad skal der handles på?
- Håndtering af medlemmer (indmeldelse, medlemsdatabase oa.) - hvordan og hvem?
- Forretningsorden for bestyrelsen (bilag udsendes til bestyrelsen ca. en uge før)
- Gode mødesteder for arbejdsgrupper og bestyrelse - en hurtig brainstorm
- Eventuelt
- Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
- Valg af ordstyrer og referent til næste bestyrelsesmøde

 

Fællesrådets kalender