Lommepark ved Lundingsgade og Ole Rømersgade - under udvikling

LOMMEPARK VED LUNDINGSGADE OG OLE RØMERS GADE – FINALEN

Borgerinvolveringen om den nu netop igangsatte ombygning af Frederiks Allé foregik i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd. Og som afrunding blev det lovet, at der ville komme en runde mere, hvor fokus ville blive på det lille torv for enden af Ole Rømers Gade og Lundings Gade og Frederiks Allé. Der blev afholdt endnu en runde med input fra borgerne på bl.a. på fællesrådets Facebookgruppe og med en workshop på stedet lørdag formiddag 29. maj, hvor forbipasserende kunne komme med forslag og kommentarer.
Alle jeres gode kommentarer fra disse runder er blevet gemt.

Frederiks Allé-projektet har været så heldigt at få tildelt midler fra den kasse, byrådet i seneste budgetforlig afsatte til Grønt bymiljø, herunder etablering af ”lommeparker”. En lommepark defineres i Aarhus som ”et lille, grønt område i et tæt bymiljø” og ”en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase”.


Frederiksbjerg Fællesråd og Aarhus Kommune har nu afsluttet indsamlingen af forslag og idéer fra borgere og butikker.

Alt det indkomne er ”kogt sammen” til 3 principforslag – A, B og C – som kan ses herunder.
Disse tre forslag, som vi nu beder dig forholde dig helt kortfattet til, stikker helt bevidst i hver sin retning.

  1. Hvilket af de tre principforslag kan du bedst lide? - og hvorfor?
  2. Hvilket af de tre principforslag indbyder efter din mening mest til ophold?
  3. Hvilket af de tre principforslag udnytter efter din mening området bedst?

Send dit svar til fællesrådet frederiksbjergoglangenaes@gmail.com inden den 24/9, så vil det indgå, når vi i løbet af oktober måned lægger os endeligt fast på løsningsprincipper.

Derefter projekteres og anlægges den nye lommepark hen over vinteren og det tidlige forår, og kommunens første lommepark kan indvies inden sommerferien.

De mange gode input til pladsens fremtidige indretning er overordnet faldet indenfor følgende emner, som arbejdsgruppen derfor har udvalgt som ”fokusområder”:

  • Sikker færdsel
  • Tilgængelighed
  • Krydsning af Frederiks Allé
  • Beplantning, afskærmning, vand
  • Byliv, miljø

Hensynet til disse forhold er indgået ved udarbejdelsen af principforslagene på forskellig vis, hvilket fremgår af materialet til de enkelte forslag.

Bemærk specielt omkring krydsningen af Frederiks Allé: Her ligger løsningen fast som vist. Det betyder også, at ønskerne om et fodgængerfelt ikke kan imødekommes. Her har hensynet til trafikken, og specielt de mange A-busser vejet tungest.

Forslag A - Den bløde grønne oase

Forslag B - Den geometriske plads

Forslag C - Den urbane oase