Lommepark ved Lundingsgade og Ole Rømersgade - under udvikling

GIV DIT BUD PÅ BYENS FØRSTE ”LOMMEPARK” - MIDT PÅ FREDERIKS ALLÉ

Ombygningen af Frederiks Allé nærmer sig.
Om et års tid forventes gaden at stå klar i en ny, mere tidssvarende udformning. Det er strækningen fra banegraven til Harald Jensens Plads, det drejer sig om. Og det er forholdene for cyklister og fodgængere, der nu forbedres. Til glæde for gadens ”bløde trafikanter”, for de handlende og for beboerne. Gaden bliver et mere sikkert og indbydende sted at færdes, uden at det går ud over fremkommeligheden for biler og busser.

Der blev, kort før pandemien ramte Danmark, afholdt borgermøde og gadevandring, besøgt butikker og udsendt orientering. De mange gode tilbagemeldinger, dette affødte, er efterfølgende blevet inddraget i projekteringen. Og det har heldigvis vist sig muligt at imødekomme mange ønsker og at drage fordel af flere gode idéer fra jer, der bidrog.

Borgerinvolveringen foregik i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd. Og som afrunding blev det lovet, at der ville komme en runde mere, hvor fokus ville blive på det lille torv for enden af Ole Rømers Gade og Lundings Gade og Frederiks Allé.

Alle jeres gode kommentarer til dette sted har vi selvfølgelig gemt, men vi vil meget gerne give muligheden for at byde ind en ekstra gang. Både med kommentarer og ønsker til torvet og til den strækning af Frederiks Allé, der ligger umiddelbart ud for.

Frederiks Allé-projektet har været så heldigt at få tildelt midler fra den kasse, byrådet i seneste budgetforlig afsatte til Grønt bymiljø, herunder etablering af ”lommeparker”. En lommepark defineres i Aarhus som ”et lille, grønt område i et tæt bymiljø” og ”en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase”.


Illustrationen giver et forsigtigt bud på, hvordan stedet kan se ud i fremtiden. Men intet er låst fast, intet er projekteret endnu.
Kom også gerne med gode forslag til et navn på pladsen. I folkemunde kaldes den i dag både ”Lundings Torv” og ”Lystorvet”, men officielt har den faktisk ikke noget navn. Aarhus Kommune vil meget kombinere åbningen af byens første lommepark med en navngivning. Det fortjener den.
Ved udgangen af maj gøres der status på de indkomne forslag i Teknik og Miljø.

 

 

 

 

Send dit forslag til:
Teknik og Miljø
Mobilitet
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Email: mad@mtm.aarhus.dk

 

 

Urbistic.com har udviklet denne 3D-visualisering af lommeparken, som bedre viser mulighederne for en lille park i forhold til omgivelserne.
Der er flere forhold der skal tages i betragtning før anlæggelsen af lommeparken, herunder placering af cykelsti gennem parken, fortov, cykelparkering m.v.