Ingerslevplads

Ingerslevs Plads er ‘kvarterets hjerte’. Vi beboere har via fællesrådet fået tilladelse til at indtage pladsen i hele festugen og vise, hvordan den ser ud og hvad den kan uden bilparkering. Vi ønsker med eksperimentet at
 • tydeliggøre pladsens byrumsmæssige og æstetiske kvaliteter
 • skabe rum og rammer for lokale fællesskabende, kulturelle og kommercielle aktiviteter
 • teste forskellige indretningsmuligheder af for at få erfaringer, der kan pege fremad og give håb for mere bæredygtigt byliv
Lad os sammen vise, hvordan pladsen kan skabe en dejlig ramme om byliv og fællesskabende aktiviteter!

Sådan skaber vi liv på pladsen sammen!
Aktionsgruppen sætter rammerne for eksperimentet og mobiliserer og organiserer herefter hele kvarteret, dvs. beboere, foreninger og handelsliv.

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd bakker op om sagen og har afsæt midler til eksperimentet. Herudover har aktionsgruppen søgt midler fra Aarhus Kommune og private fonde. Midlerne bruges alene på at skabe den fysiske ramme, dvs. materialeudgifter til at bygge pladsen samt udgifter til strøm, vand, afgifter oa.

Pladsens indretning og aktiviteter
Stemningsmæssigt skaber vi en grøn oase, hvor det er dejligt at hænge ud,  slappe af, få oplevelser, deltage i ting samt møde kendte såvel som ukendte. Vi skaber forskellige typer af arealer 1) ophold og servering, 2) scene og optræden samt 3) fleksibel plads til aktiviteter som leg, yoga, workshops oa.

Pejlemærker for indretning af pladsen

 • Vi bygger og etablerer pladsen bæredygtigt,, dvs. via genbrugsmaterialer og lånte ting.
 • Vi designer pladsen ud fra det vi kan skaffe og skaber det, der mangler
 • Vi tester for at få erfaringer mht. evt. fremtidig indretning, f.eks. gåakser, afspærring af en gade, placering af grønt og bymøbler
 • Pladsen skal via kommunikation og design samle og forbinde sig til arealerne omkring for at pege på aktivitetsmuligheder
 • Der skal være god plads til liv, lys, luft og grønt
 • Pladsen skal engagere beboere og inspirere til at handle og deltage
 • Vi sørger for affaldssortering til behovet på pladsen
 • Vi udviser god stil mht. adfærd og oprydning - og tager hensyn til naboerne

Pejlemærker for aktiviteter og liv på pladsen

 • Vi giver mulighed for at vise, hvad kvarterets beboere, foreninger og butikker har at byde på
 • Vi skaber genkendelighed igennem dagsprogrammet ved at opdele dagen i blokke, hvor man byder ind: morgen, middag, eftermiddag, aften
 • Vi skaber også rum til spontane aktiviteter hele dagen
 • Ingen aktiviteter er for små
 • Vi har 0 kr. til aktiviteter på pladsen - man står selv for ressourcerne dertil og bidrager fordi man har lysten