Mobilitet og trafik - gennemført

Kommunens mobilitetsafdeling har fremsendt mail med invitation til møde med fællesrådet efter sommerferien. Formålet er at få startet dialogen om kvarterets trafik- og mobilitetsudfordringer hurtigst muligt og samtidig at lære hinanden og kvarterets udfordringer og muligheder at kende.
De har også fremsendt kort over fællesrådets område med statistik/overblik over ulykker, trafiktal, vej/stinet, kollektiv transport oa. som danner et fælles grundlag.

Mødet vil dels fokusere på ønsker i forhold til de årlige anlægsbudget/bevillinger (ikke sikkert vi kan komme med i denne omgang, men så næste gang), men det giver os også mulighed for at tage vore egne emner op, f.eks. for høj fart på Langenæs Allé, langs højhusene ved Marselis Boulevard og på Hans Broges Gade, evt. udvidelse af Halls cykelsti på vestsiden af Frederiks Allé samt konsekvenser for trafikken på Marselis Boulevard og kvarterets gader ifm. flytning af færgeterminal til Østhavnen i 2020 og andet.

Arbejdsgruppen mødes først (uden Kommunen) for at identificere relevante temaer og spørgsmål, dels fra bestyrelsesmødet, fra egne erfaringer, fra kortmaterialet og fra andre personer, som vi tager fat i eller som henvender sig. Tovholder udsender forslag til datoer for disse to møder til arbejdsgruppen.

Relevant materiale er lagt op i arbejdsgruppens google drive mappe.

Medlemmer:
Torben Mikkelsen, Bent Hansen, Hans Jeppesen, Henrik Olsen, Jeppe Spure Nielsen (tovholder)