Evaluering og visioner

I foråret 2023 afholdt Frederiksbjerg Spirer og Frederiksbjerg & Langenæs Fællesråd en 'Evaluerings- og visionsworkshop' med afsæt i erfaringerne fra Ingerslevs Plads i Festugen 2022. 

Her kan du hente det materiale, der blev produceret på bagrrund af workshoppen:

Byrumspotentialer for Ingerslevs Plads - Rapport (pdf - 14 Mb)
Resultater fra workshop - evaluering og potentiale (pdf - 26 Mb)