Aarhus Kommune

INDFLYDELSE PÅ UDVIKLING I LOKALOMRÅDERNE
Dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne enten afgøres i byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

Et fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen. Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.

Der findes i dag 32 fællesråd, som typisk er paraplyorganisationer for de forskellige foreninger i deres lokalområde.

Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene baserer sig på en samarbejdsaftale. Læs mere...

FÆLLESRÅDENE RÅDGIVER
Fællesrådene inddrages så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet.

Det kan for eksempel dreje sig om kommuneplanlægning, lokalplaner, placering af veje og stier og grønne interesser.

Her kan fællesrådene bidrage med vigtig viden, som er nødvendig for, at en beslutning ikke blot er bedst for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til lokalsamfundet.

Hvor det er relevant, inviterer de enkelte magistratsafdelinger fællesrådene til at deltage i tværgående konferencer og arbejdsgrupper vedrørende særlige opgaver for lokalområdet.

Det er samtidig muligt for fællesråd og Aarhus Kommune i fællesskab at udarbejde oplæg til planer for udvikling i lokalområderne.

I starten af hvert år holder fællesrådene et seminar med embedsmænd og repræsentanter for byrådet. Her drøftes samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, samtidig med at fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer.


DEN DIREKTE KONTAKT
Det kan i visse sager være svært for et fællesråd at afgøre, hvem der er den relevante medarbejder at tale med i Aarhus Kommune.

Derfor er der i de enkelte magistratsafdelinger udpeget kontaktpersoner, som fællesrådene kan benytte som guides til kommunens forvaltninger.

Hvis du er i tvivl, kan du altid henvende dig i Teknik og Miljø.
Se kontaktpersoner i Aarhus Kommune her...