Byrum med udsigt: Hack Kampmanns plan for Frederiksbjerg

Lars Nicolai Bock vil tale om Hack Kampmann og Charles Ambts byplan for Frederiksbjerg, om idealerne bag planen, og om hvordan den kan opleves i den nuværende bydel.

Der vil ikke mindst være fokus på tankerne bag Ingerslevs Plads og de tilgrænsende byrum.

Lars Nicolai Bock er arkitekt maa med speciale i arkitektonisk kulturarv, restaurering og by- og bygningspleje. Han har været lektor på Arkitektskolen Aarhus i 32 år og er pensioneret siden 2020. LNB har udover undervisning og forskning arbejdet på forskellige tegnestuer, vundet konkurrencer om byrum, deltaget i udarbejdelsen af bl.a. Kommuneatlas Aarhus, været medlem af Udvalget for Miljø- og Bygningsbevaring samt Kulturmiljørådet for Aarhus, været medlem af af bestyrelsen for Center for Herregårdsforskning, Europa Nostra DK og ICOMOS DK. LNB har endvidere boet på Frederiksbjerg i 20 år og har interesseret sig særligt for byområdet, dets bevaring og udvikling.