Vi hylder pladsens lindetræer

Alle træerne på Ingerslevs Plads er store flotte lindetræer. Også de træer, der står langs Ingerslevs Boulevard, som erstattede de syge elmetræer, er lindetræer. Vi hylder pladsens lindetræer og fortæller om lindetræets historie 

Onsdag d. 31.8. kl. 17.00-17.30

Lindetræs-ambassadør Hannah Dybbro fra Arternes Aarhus vil fortælle om lindetræets mytologi og dets mange kvaliteter og egenskaber som nyttetræ. Lindetræet er en hjemmehørende art, der er populær som vej- og parktræ. Træet har givet navn til en tidsepoke. Hannah vil også komme ind på træers betydning for byers liv og menneskers velbefindende.

Arternes Aarhus
Som en del af Arternes Aarhus giver Hannah bynaturen en stemme ved at engagere sig i at være ambassadør for en dyre- eller planteart, som lever i Aarhus. Indtil videre har 25 forskellige arter fået deres helt egen ambassadør, heriblandt ræven, lindetræet, sommerfuglen nældens takvinge og svampen satans rørhat. Det er ambassadørens rolle, at give arten en stemme i den daglige debat. De deltager i borgermøder, blander sig i medierne og arrangerer egne events. Målet er, at lade naturen blive en del af lokaldemokratiet.

Mere om Arternes Aarhus