Fredeliggørelse af lokalområdet Frederiksbjerg - gennemført

KOM TIL DIALOGMØDE OM FREMTIDENS FREDERIKSBJERG

tirsdag 29. januar kl. 17-19 i cafeen på Frederiksbjerg Skole.

Aarhus Kommune inviterer sammen med Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd til dialogmøde om, hvordan vi fredeliggør Frederiksbjerg trafikalt.
Vi har i efteråret 2018 afholdt 6 lokale workshops med kvarterets beboere.
Her har vi diskuteret, hvordan vi reducerer den gennemkørende trafik, sikrer at vi får lavere hastigheder, skaber bedre muligheder for leg og
ophold i gaderum, skaber flere parkeringspladser og får plads til flere træer og mere grønt.
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, vil være med på mødet.

Vi vil gerne præsentere resultaterne i ét samlet forslag, som du har mulighed for at kommentere.

Læs mere på www.aarhus.dk/frederiksbjerg

 

Aarhus Kommune har i slutningen af 2018 sammen med Fællesrådet igangsat en inddragelsesproces, der skal fredliggøre Frederiksbjerg for gennemkørende trafik og skabe bedre rammer for det gode liv i bydelen.

Frederiksbjerg skal være fredligere og grønnere.
Og der skal bl.a. skabes flere muligheder for opholdsarealer og legeområder for børn.

I forbindelse med at der skal nedgraves flere affaldsbeholdere på Frederiksbjerg, udnyttes anlægsarbejdet til at gentænke de berørte gader.

I samarbejde med beboerne på Frederiksbjerg gentænker Kommunen derfor parkeringsforhold, mulighederne for fredliggørelse af gader samt mulighederne for at få mere grønt og plante flere træer i byen.
Arbejdet forventes begyndt i første halvdel af 2019.

Som beboer, institution eller butik på Frederiksbjerg er det muligt at deltage i en eller flere af de seks workshops.
Der kræves ingen tilmelding.