Medlem

Alle beboere, foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder m.fl., der har adresse på Frederiksbjerg og Langenæs, kan blive medlem af fællesrådet.

Du kan som medlem deltage i fællesrådet åbne bestyrelsesmøder, som afholdes mindst 4 gange om året. Endvidere foregår der løbende udvalgsarbejder i fællesrådet, som du finder mere om under Arbejdsgrupper.

Det koster ikke noget at blive medlem.

INDMELDELSE
Send en mail til frederiksbjergoglangenaes@gmail.com, med følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Email
- tlf/mobil

Hvis du repræsenterer en forening, forretning, institution, organisation, virksomhed m.fl. med formel adresse på Langenæs eller Frederiksbjerg
- Navn på denne
- dit eller kontaktpersons navn
- Adresse
- Email
- tlf/mobil

Man kan naturligvis være både personligt medlem og repræsentere en forening, forretning m.fl. hvis begge har adresse på Langenæs eller Frederiksbjerg. 

Du vil herefter modtage invitation til fællesrådets åbne bestyrelsesmøder og referater herfra, samt anden information om hvad der sker i området og fællesrådet.