Lommepark ved Lundingsgade

LUNDINGS TORV - en lommepark ved Lundingsgade, Ole Rømers Gade og Frederiks Allé

Aarhusianerne har talt:
Den kommende grønne lommepark på Frederiksbjerg skal hedde Lundings Torv. Det har aarhusianerne været med til at bestemme, ligesom de også har sat deres præg på parkens udformning.

Hvad skal den nye lommepark på Frederiksbjerg hedde?
Hvordan skal parken indrettes?
Hvad vil få dig til at opholde dig i parken?
Det var nogle af de spørgsmål, som Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd i samarbejde med Teknik og Miljø spurgte aarhusianerne om.
”Vi har virkelig mødt et engageret lokalområde, der har bidraget med mange gode input til den kommende lommepark. Derfor er jeg også sikker på, at vi med Lundings Torv får skabt netop det grønne åndehul, som området ønsker og efterspørger,” siger Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø.
Inddragelsen af aarhusianerne har givet flere gode forslag til parkens navn heriblandt Fredes Lomme, Rømers Torv og Oberst Lundings Oase. Det endelige navn – Lundings Torv – er ikke ukendt for kvarterets beboere. Det lille torv for enden af Ole Rømers Gade og Lundingsgade ud mod Frederiks Allé har nemlig i flere år i folkemunde haft navnet Lundings Torv. Udover navnet har borgerne også sat deres præg på, hvordan lommeparken skal se ud. Resultatet er en grøn lommepark, som er afskærmet mod Frederiks Allé og i højere grad indbyder til ophold og hygge, samtidig med at det bliver et mere sikkert sted at opholde og færdes for gående og cyklende. Det var netop de to fokuspunkter, som borgerne ønskede at sætte fokus på, da det tidligere har været utrygt at krydse torvet og har ikke indbudt til ophold.

Engageret fællesråd
Fællesrådet - herunder kvarterets beboere og butikker - blev engageret fra start i udviklingsprocessen.
”Vi har haft et tæt, tidligt og tillidsfuldt samarbejde om at få formuleret behov, udfordringer og idéer og bl.a. afholdt gadevandring og workshops for at få input og gang i samtaler med mennesker, der bruger området. Forskellige designforslag blev herefter fremlagt, så vi kunne udvælge og
kvalificere det endelige løsningsforslag. Det er skønt at tænke på, at kvarterets drømme og lokale viden på den måde bliver en del af lommeparkens udformning og sjæl, når den spirer frem,” siger Jeppe Spure Nielsen, formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
Borgerinddragelsen er foregået over en længere periode og er udsprunget af dialogen om Frederiks Allé, hvor der i øjeblikket er en større ombygning i gang, der skal give bedre plads og forhold for gående og cyklister.

Her er det færdige resultat:

 

Og forslag til indretning:

 

Tidligere:

Borgerinvolveringen om den nu netop igangsatte ombygning af Frederiks Allé foregik i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd. Og som afrunding blev det lovet, at der ville komme en runde mere, hvor fokus ville blive på det lille torv for enden af Ole Rømers Gade og Lundings Gade og Frederiks Allé. Der blev afholdt endnu en runde med input fra borgerne på bl.a. på fællesrådets Facebookgruppe og med en workshop på stedet lørdag formiddag 29. maj, hvor forbipasserende kunne komme med forslag og kommentarer.
Alle jeres gode kommentarer fra disse runder er blevet gemt.

Frederiks Allé-projektet har været så heldigt at få tildelt midler fra den kasse, byrådet i seneste budgetforlig afsatte til Grønt bymiljø, herunder etablering af ”lommeparker”. En lommepark defineres i Aarhus som ”et lille, grønt område i et tæt bymiljø” og ”en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase”.


Frederiksbjerg Fællesråd og Aarhus Kommune har nu afsluttet indsamlingen af forslag og idéer fra borgere og butikker.

Alt det indkomne er ”kogt sammen” til 3 principforslag – A, B og C – som kan ses herunder.
Disse tre forslag, som vi nu beder dig forholde dig helt kortfattet til, stikker helt bevidst i hver sin retning.

  1. Hvilket af de tre principforslag kan du bedst lide? - og hvorfor?
  2. Hvilket af de tre principforslag indbyder efter din mening mest til ophold?
  3. Hvilket af de tre principforslag udnytter efter din mening området bedst?

Send dit svar til fællesrådet frederiksbjergoglangenaes@gmail.com inden den 24/9, så vil det indgå, når vi i løbet af oktober måned lægger os endeligt fast på løsningsprincipper.

Derefter projekteres og anlægges den nye lommepark hen over vinteren og det tidlige forår, og kommunens første lommepark kan indvies inden sommerferien.

De mange gode input til pladsens fremtidige indretning er overordnet faldet indenfor følgende emner, som arbejdsgruppen derfor har udvalgt som ”fokusområder”:

  • Sikker færdsel
  • Tilgængelighed
  • Krydsning af Frederiks Allé
  • Beplantning, afskærmning, vand
  • Byliv, miljø

Hensynet til disse forhold er indgået ved udarbejdelsen af principforslagene på forskellig vis, hvilket fremgår af materialet til de enkelte forslag.

Bemærk specielt omkring krydsningen af Frederiks Allé: Her ligger løsningen fast som vist. Det betyder også, at ønskerne om et fodgængerfelt ikke kan imødekommes. Her har hensynet til trafikken, og specielt de mange A-busser vejet tungest.

Forslag A - Den bløde grønne oase

Forslag B - Den geometriske plads

Forslag C - Den urbane oase