Forlængelse af Augustenborggade til Åhavevej - fortløbende

Ny vej ved Langenæs – nej tak!

Vær med til at protestere...
https://www.skrivunder.net/nej_til_ny_vej_gennem_langenas

Værkmestergades forlængelse til Åhavevej gennem Augustenborggade og Langenæs Parken

Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø har i anlægskataloget ”Mobilitet frem mod 2050” foreslået en ny vej, der skal forbinde Åhavevej med Værkmestergade. 

Lokalgruppen Langenæs, stiftet 12. maj til dette formål, og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, tager skarpt afstand fra denne vej, fordi den vil påføre beboerne på Langenæs store gener. Vejen vil gå tæt forbi hundredvis af lejligheder og et plejehjem, på Kirkedammen, Langenæs Allé og Augustenborggade, hvilket vil medføre forurening og støjgener for tusindvis af beboere. Ydermere vil en gennemførelse af vejprojektet inddrage dele af de grønne områder i Langenæsparken og gøre resten af parken, der også rummer dagtilbud, skole og fodboldbaner, til et støjhelvede.

Projektet omfatter ca. 1,6 km forlængelse af Værkmestergade fra Ringgaden, via Augustenborggade til Åhavevej ved Eskelundvej.
Augustenborggade udvides fra Ringgaden og forbi Nordborggade, som signalreguleres i et T-kryds. Fra Augustenborggade fortsættes vejtracéet langs skråningen mod Langenæs og forbi enden af et blindt jernbanespor ved Marselis Boulevard. Her gennemløber vejtracéet et kraftigt højresving for at passere under jernbaneviadukt parallelt med Åhavevej. Vejen fortsætter mod vest og tilsluttes Åhavevej i krydset ved Eskelundvej.
En forlængelse af Værkmestergade mellem Åhavevej til Søndre Ringgade vil være en god aflastning af trafikken i forbindelse med at Marselistunnelen skal anlægges og trafikken skal omlægges i længere perioder.
Kilde: Anlægskatalog 2019 - Mobilitet, Aarhus Kommune, side 23.

Forslaget går på at Værkmestergade forlænges 1,6 kilometer fra Ringgaden ad Augustenborggade og derefter langs skråningen mod Langenæs Parken og til jernbaneviadukten ved Marselis Boulevard / Åhavevej. Her drejer vejen kraftigt til højre for at komme under jernbaneviadukten parallelt med Åhavevej, inden den fortsætter mod vest og tilsluttes Åhavevej i krydset ved Eskelundvej.
Broerne ved Langenæs blev ved anlæggelsen af den nye Åhavevej lavet sådan, at de er forberedt til en forlængelse af Værkmestergade.

Byggeriet af Marselistunnelen kan bane vejen for en gammel idé om at forlænge Værkmestergade bag om Langenæs og ud til Åhavevej.

Ad åre vil man så kunne køre helt ude fra motorvejen og ind til Bruuns Galleri stort set uden at møde et lyskryds på den to-sporede vej.

Passagen på Marselis Boulevard bliver så begrænset under tunnelbyggeriet, at det i følge teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) bliver nødvendigt med en aflastningsvej - og det skal være Værkmestergades forlængelse, mener han.

Tunnelen er planlagt til at blive lavet i tre etaper startende nærmest havnen og på en måde, så der hele tiden er mindst to af de nuværende fire spor på Marselis Boulevard åbne. Det er ikke nok. Derfor planlægger man at ensrette trafikken på Marselis Boulevard i retning mod havnen, mens trafikken fra havn mod motorvejen skal køre på en aflastningsvej i form af Værkmestergades forlængelse.

Særligt med den sidste - og store - etape af tunnelbyggeriet fra Jyllands Allé til Skanderborgvej vil trafikken blive udfordret.

- Det kan blive en sidegevinst ved tunnelprojektet, at vi bliver nødt til at forlænge Værkmestergade fra Ringgadebroen og helt ud til Åhavevej. I første omgang som en aflastningsvej, men når tunnelen er færdig, kan den stå som en permanent forlængelse af Værkmestergade, siger teknisk rådmand, Bünyamin Simsek og fortsætter:

- Det er en gammel idé, vi nu får mulighed for at realisere.

Ideen om en forbindelse helt ud til motorvejen var på bordet gennem flere år, inden byrådet besluttede at nøjes med den vej i Banegraven fra Bruuns Galleri til Ankersgade, der stod færdig i 2007.

Det bliver i sidste ende op til byrådet at beslutte, om Værkmestergades forlængelse - et projekt til anslået 90 millioner kroner - skal gennemføres.

Kilde: https://stiften.dk/artikel/havnetunnel-kan-bane-vejen-for-en-genvej-fra-%C3%A5havevej-til-midtbyen