Ombygning Frederiks Allé

Ombygning af Frederiks Allé for cyklister og fodgængere.

Aarhus Kommune har i Mobilitetsplan for Aarhus Midtby beskrevet Frederiks Allé som byens næststørste cykelkorridor.
På strækningen fra Morten Børups Gade til Harald Jensen Plads sker mange cyklistuheld, og cyklister og fodgængere oplever gaden som meget utryg. Byrådet har derfor afsat 10 mio. kr. i 2020 og 2021 til at udføre de nødvendige forbedringer af sikkerhed, tryghed og kapacitet. Der skal desuden være fokus på mulige forbedringer af fremkommeligheden for busser.

Teknik og Miljø har i nogen tid arbejdet med kortlægning af problemstillinger og fysiske rammer på strækningen. 

Det gode samarbejde, der har været og ér mellem Teknik og Miljø og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd om Fredeliggørelsesprojektet blev fortsat med en dialog med borgere, erhverv og gadens øvrige brugere med henblik på at få alle gode tanker og forslag på bordet.

Der kom omkring 15-20 personer til gadevandringen torsdag den 16/1 kl. 16-17 med start og slut på Lundings Torv, hvor de blev inddelt i 4 grupper, og alle fik en rigtig god dialog om problemerne i gaden med de tætte trafik, de smalle fortove og cykelstier, de mange krydsninger af fodgængere og cyklister over Frederiks Allé og Lundings Torv m.v.


Mandag den 27. januar 17-20 afholdtes dialogmødet hos "Sager Der Samler" hvor omkring 25 personer mødte op hvor følgende blev gennemgået:

Projektorientering og –status ved Lars, projektansvarlig for ombygningen af Frederiks Allé.
Dialog om
- udformning af cykelstier og fortove, 
- Lundings Torv
- Adgang til butikker, herunder korttidsparkering
- Byliv, krydsningsmuligheder, barrierer

Fra begge parter skal der lyde en stor tak for fremmødet, for den positive tilgang og modtagelse, og for det helt igennem konstruktive arbejde, der blev ydet omkring de 4 dialogborde. Vi fik rigtig mange gode forslag med hjem.


 

 

 


Dem er der nu blevet arbejdet videre med følgende resultat:

Der foreligger nu en dispositionsplan for den nye udformning af vejen på strækningen fra Harald Jensens Plads til Kriegersvej/Morten Børups Gade ved banegraven.

Beboere, trafikanter og øvrige brugere af vejen  kan bl.a. se frem til følgende ændringer:
- Breddeudvidelse af cykelstier generelt
- Breddeudvidelse af fortove hvor nødvendigt
- Forbedrede gangbaner og fortove med fokus på tilgængelighed for alle
- Ændret adskillelse i form af kantsten mellem fortove og cykelstier