SPARK - Marselis rehabiliteringspark - under anlæggelse

Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning
Formålet med SPARK er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. Disse behov forenes ved anlægning af en ny offentlig park, der tilmed har potentiale til at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem MarselisborgCentrets brugere, og de mange beboere i bydelen.

SPARK vil styrke borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet – både for borgere i nærområdet og for borgere som deltager i en rehabiliteringsindsats på MarselisborgCentret. Men også understøtte kommunen og regionens ambitioner om innovativ byudvikling og klimatilpasning med dobbeltværdi.

SPARK er en mulighed for i én samlet løsning at skabe et sted, der kobler mennesker og sundhed med natur og miljø - et sted der producerer praksisnær viden og merværdi for bydelen og de involverede institutioner og virksomheder. Dermed kan projektet også indfri et forretningsmæssigt potentiale mhp. viden, vækst og eksport.

Samarbejdspartnere
MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller Fonden.

Læs mere...

Kontaktperson: 
Ole Mygind
ole.mygind@stab.rm.dk 
2133 7668