Deltag i navngivning og ønsker til lommepark Frederiks Allé - 21. april 2021

Frederiks Allé-projektet har været så heldigt at få tildelt midler til anlæggelse af en såkaldt "lommepark" midt på Frederiks Allé ved Lundingsgade og Ole Rømers Gade, fra den kasse byrådet i seneste budgetforlig afsatte til Grønt bymiljø, herunder etablering af ”lommeparker”. En lommepark defineres i Aarhus som ”et lille, grønt område i et tæt bymiljø” og ”en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase”.

Mobilitetsafdelingen i Teknik og Miljø vil meget gerne give beboerne mulighed for at byde ind med både kommentarer og ønsker til torvet og til den strækning af Frederiks Allé, der ligger umiddelbart ud for.

Illustrationen giver et forsigtigt bud på, hvordan stedet kan se ud i fremtiden. Men intet er låst fast, intet er projekteret endnu.

Kom med forslag til et navn på pladsen.
I folkemunde kaldes den i dag både ”Lundings Torv” og ”Lystorvet”, men officielt har den faktisk ikke noget navn. Aarhus Kommune vil meget kombinere åbningen af byens første lommepark med en navngivning. Det fortjener den.
Ved udgangen af maj gøres der status på de indkomne forslag i Teknik og Miljø.
Man må højst komme med 3 forslag. Og de må gerne begrundes.

Send dit forslag til et navn på pladsen, og/eller kommentarer og ønsker til pladsen til:
Teknik og Miljø
Mobilitet
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Email: mad@mtm.aarhus.dk