Ombygning af Frederiks Allé med bredere cykelstier og fortove - 18. august 2022

Der skal være mere plads til fodgængere og cyklister på Frederiks Allé. Vi laver blandt andet:

  • Bredere cykelstier
  • Bedre adskillelse mellem fortove og cykelstier
  • Bredere fortove de fleste steder
  • Fodgængerfelt ved Hallsti
  • Gennemgående fortove og cykelstier
  • Nye lyskryds så cykler og busser kommer hurtigere frem
  • Ombygning af torvet ved enden af Ole Rømers Gade


Frederiks Allé lukker fredag d. 19. august til mandag d. 22. august

Der skal laves en midterhelle på Frederiksbro ved Halls sti. Derfor lukker Frederiks Allé fra fredag d. 19. august kl. 18 til mandag d. 22. august om morgenen.  

Foreløbig tidsplan for anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet varer fra september 2021 til efterår 2022. I anlægsperioden vil der hele tiden være ét spor åbent i hver retning.

Uge 33 2022 fredag-mandag: Midterhellen laves på Frederiks bro

Uge 34 2022: Færdiggørelse på Harald Jensens Plads/Ingerslev Boulevard

Uge 35-36 2022: Færdiggørelse på Harald Jensens Plads/Ingerslev Boulevard, samt fjernelse af byggeplads på Frederiksbjerg Torv
-----------------------------------------------------------------------------

Ombygning af Frederiks Allé for cyklister og fodgængere.

Aarhus Kommune har i Mobilitetsplan for Aarhus Midtby beskrevet Frederiks
Allé som byens næststørste cykelkorridor.
På strækningen fra Morten Børups Gade til Harald Jensen Plads sker mange
cyklistuheld, og cyklister og fodgængere oplever gaden som meget utryg.

Byrådet har derfor afsat 10 mio. kr. i 2020 og 2021 til at udføre de nødvendige
forbedringer af sikkerhed, tryghed og kapacitet. Der skal desuden være fokus
på mulige forbedringer af fremkommeligheden for busser.

Teknik og Miljø har i nogen tid arbejdet med kortlægning af
problemstillinger og fysiske rammer på strækningen. Nu indbyder vi til en
dialog med borgere, erhverv og gadens øvrige brugere med henblik på at få
alle gode tanker og forslag på bordet.

 

Det gode samarbejde, der har været og ér mellem Teknik og Miljø og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd om Fredeliggørelsesprojektet fortsættes, og sammen inviterer vi til:

Gadevandring
Torsdag den 16/1 kl. 16-17 med start og slut på Lundings Torv.
Målet er at skabe et fælles udgangspunkt for det følgende dialogmøde.

Dialogmøde om løsninger
Mandag den 27. januar kl. 17-20 på N.J. Fjords Gade 2F (indgang fra
skolegården) i lokalet ”Sager der Samler”.

Læs mere her...